500 lékáren Dr.Maxe využívá BI řešení od CEOS Data. Oceňují škálovatelnost, flexibilitu a skvělou uživatelskou zkušenost

produkty, 20. 5. 2022

Rozhodování založené na datech podpořilo růst značky Dr.Max v lékárenský kolos

Značka Dr.Max se za deset let vypracovala ze sítě čítající desítky lékáren do kolosu, který má provozovny v takřka každém městě v ČR. Za tímto vzestupem stojí spousta tvrdé práce, ale také několik zásadních a hlavně včasných manažerských rozhodnutí.

Jedním z nich byla interní potřeba sledování přesných obchodních a provozních dat a sázka na schopnosti specialistů z CEOS Data. Příběh o budování největší středoevropské lékárenské sítě by nebyl kompletní bez kapitoly o využití Business Intelligence a inovativního přístupu k reportingu.

Na počátku spolupráce s CEOS Data v roce 2008 byly reporting a práce s daty teprve v plenkách. Manažeři takřka všech firem na trhu se při rozhodování řídili v lepším případě výstupy z excelové tabulky, v horším pak pouze intuicí a informacemi z druhé ruky.

 

Dlouhodobě udržitelné BI řešení musí být škálovatelné a držet krok s růstem firmy

Ačkoli celá síť lékáren tehdy čítala jen zlomek současného počtu poboček, rozhodl se zákazník pro investici do datového skladu a postupného vybudování moderního BI.

Počet provozoven se od té doby více než zdesetinásobil, avšak základy vytvořené CEOS Data již na počátku spolupráce stále pomáhají při každodenním rozhodování napříč celou manažerskou strukturou firmy.

Během dekády, po kterou se značkou Dr.Max spolupracujeme, došlo k někdy až živelnému rozvoji dodávaných systémů a aplikací. Nikdy však nevznikla potřeba původní koncepci zahodit a začít znovu, lépe, na zelené louce. Od samého počátku robustní a kvalitně navržené řešení odolalo náporu zvyšujících se datových objemů i požadavků zákazníka.

 

BI reporting není jen pro manažery těží z něj i magistři v lékárnách

BI řešení, které CEOS Data společnosti Dr.Max dodává, slouží i řadovým zaměstnancům a vedoucím poboček, nikoli jen datovým analytikům a managementu, jak bývá zvykem.

S datovými reporty pracuje na denní bázi všech cca 500 lékáren, rozdělených do 18 regionů. Pro management slouží ke kontinuálnímu monitoringu prodeje jednotlivých produktů, k porovnávání prodejů napříč pobočkami i regiony.

V případě zaměstnanců lékáren fungují datové reporty jako motivační prvek. Reporty reflektují KPI jednotlivých prodejen, a proto je přehledná a srozumitelná vizualizace dat pro zaměstnance na všech úrovních klíčová.

 

Změna BI platformy přinese lepší vizualizaci dat uživatelům

V roce 2021 se společnost Dr.Max rozhodla migrovat datový sklad a navázané aplikace včetně BI reportingu z on-premise infrastruktury Oracle na cloudovou platformu MS Azure. Jedná se zřejmě o jednu z nejrozsáhlejších migrací, které se aktuálně v Česku realizují. Transformace probíhá pod taktovkou CEOS Data a celou řadu zajímavostí z jejího průběhu můžete na vlastní kůži prožít při sledování seriálu na našem blogu.

Právě teď jsme ve fázi příprav datového a logického modelu, který chceme zákazníkovi v MS Power BI implementovat. Potýkáme se s celou řadou výzev, protože Power BI si oproti stávající Oracle BI platformě své místo ve světě enterprise řešení teprve hledá. Jedním z bodů, ve kterém ale Power BI rozhodně trumfuje, je oblast zajímavých vizualizací dat, které koncový uživatel určitě ocení.

 

Self-service reporting znamená flexibilitu, Dr.Max ho využívá naplno

Zákaznická samoobsluha – to je v poslední době často skloňovaný buzzword. My, pokud na toto téma přijde řeč, vždy říkáme, že našim zákazníkům tento komfort dopřáváme už 10 let jako standard. Dr.Max bere jako naprostou samozřejmost, že se při vytváření reportů nemusí obracet ani na IT oddělení, ani na nás – dodavatele. Tak to, pochopitelně, zůstane i nadále, po přechodu na Power BI. „Za vším stojí precizně připravené stavební elementy reportingu. Pokud je má zákazník k dispozici, tvorba reportů jeho vlastními silami je pak jednoduchá a připomíná dětskou skládačku. A aby byla i tak zábavná, na to se v CEOS Data soustředíme primárně“.

 

Všechny změny technologií ovlivňují zásadně i uživatele, a na ty se soustředíme

Naším cílem je, aby uživatelská zkušenost s našimi produkty byla na nejlepší možné úrovni – nejen vizuálně, ale i funkčně. Pokud uživatel potřebuje vidět data hned, nemůžeme ho nutit čekat 5 minut, než se report vygeneruje. Jinak se softwarová podpora pomoc změní v přítěž.

Řešení optimalizujeme vždycky s ohledem na reálné potřeby firmy. Chceme totiž, aby skutečně podporovalo její každodenní řízení – jen tak nám to dává smysl. Díky našim zkušenostem s oběma BI platformami to dokážeme zajistit.

 

Za tým CEOS Data Miroslav Rod, Business Consultant

 

CEOS Data

Mohlo by vás také zajímat