Datové sklady – 2. díl

produkty, 19. 8. 2022

Nezamykáme klienty v našem řešení. Učíme je s datovými sklady a reportingem pracovat samostatně

 

Stavíme datové sklady připravené na růst firmy a její budoucí potřeby 

Pokud klient narazí na dodavatele, který nemá dlouhodobé zkušenosti s datovými sklady, jejich údržbou nebo nezná specifika různých přístupů, vystavuje se riziku špatně zvolené technologie, špatně zvolenému objemu dat, nedostatečné rychlosti disků a dalším problémům, které se postupně vyjevují s tím, jak roste objem dat a náročnost jejich zpracování.

V takovém okamžiku se často snaží databázi odlehčit a přestanou určitá data ukládat nebo je rovnou mažou. Jenom kvůli chybně zvolené metodě ukládání tak ztrácejí možnost sledovat a analyzovat vývoj vlastního podnikání v delším časovém horizontu. Zůstanou jim jen částečná data, vzpomínky a dojmy, ale konkrétní křivku růstu už v tom nenajdou.

Je to obrovská škoda, protože dnes je k dispozici celá řada levných a efektivních řešení ukládání dat. Jen je potřeba vědět, které zvolit. V CEOS Data tu znalost máme, což nám umožňuje stavět pro klienty od začátku robustní a smysluplná řešení připravená na předpokládaný růst firmy.

 

 

Klienty nedržíme jako rukojmí. Jsme partneři a všechna řešení pro ně stavíme jako samoobsluhu

Někteří naši klienti za sebou mají trnitou cestu, na které se pokoušeli postavit datový sklad sami, ale pochopili, že k tomu jsou potřeba široké kompetence, které sám nedokáže obsáhnout. Od toho jsou tu naše skvěle sehrané týmy byznys analytiků, BI konzultantů, databázových specialistů a dalších expertů.

Na straně klienta stojí často třeba jen BI specialista, který definuje požadavky ze svého pohledu a na základě své odbornosti, ale už neví, jak organizovat datovou vrstvu, synchronizovat data mezi sebou apod.

Náš tým se dívá na klientovu infrastrukturu komplexně. Analyzujeme, co všechno je třeba, aby ty požadavky mohly být naplněny. Někdy se při takové analýze ukáže, že to nejde, že jsou např. data neaktuální, je jich málo a zpracování je pomalé.

S klientem pak řešíme optimalizaci organizace dat, budování datového skladu, učíme ho pracovat ve vyšších vrstvách celého systému s reportingem a postupně mu uvolňujeme ruce, aby mohl svá data využívat i bez nás v rámci samoobsluhy.

 

Klientům dáváme konkurenční výhodu – přehled o firmě v reálném čase

K tomu, aby klient mohl využívat naše řešení nezávisle na nás, je třeba pečlivě připravit všechny podklady a data sety. Musíme klienta naučit s daty pracovat, zobrazovat je a využívat pro řízení celé firmy i vztahů se zákazníky a dodavateli.

Naším cílem je samostatný klient, který dokáže nahlížet svá data rychle, protože to je velká konkurenční výhoda pro každou firmu – mít co nejaktuálnější přehled.

 

Datový reporting vizualizujeme tak, aby byl srozumitelný i laikům

S datovými sklady často realizujeme už zmíněnou vrstvu business inteligence a reportingu. Naše vizualizace dat je postavená tak, aby sloužila i lidem, kteří nemají technický background a nerozumí tomu, jak reporting vzniká.

Těchto běžných uživatelů je ve firmách, s nimiž spolupracujeme, většina. Ti využívají reporting jen pasivně. Dívají se na něj a podle toho řídí další akce.

Ale asi 10 % uživatelů je silnějších, ty školíme tak, aby dokázali samoobsluhu využívat na maximum, aby mohli reporty upravovat, navrhovat změny a úpravy bez čekání na naši pomoc.

Když předáváme klientovi naše řešení, vždycky si chceme být jisti, že s ním dokáže dobře pracovat a že rozumí tomu, jakou mu to přináší hodnotu.

 

 

Za CEOS Data, Pavol Zemaník, CIO

 

 

 

CEOS Data

Mohlo by vás také zajímat