Proč potřebujete dobrou dokumentaci, než se pustíte do migrace BI reportů

produkty, 9. 9. 2022

Usnadněte si život díky automaticky vytvářené dokumentaci

 

Pokud dokumentaci nevytváříte automaticky pomocí aplikace a spoléháte na její ruční zpracování, pak nejspíš nebude v nejlepší kondici. Vytváření dokumentace nepatří ve firmách k nejoblíbenějším činnostem, a tak není divu, že jsou dokumentace často zanedbané, neúplné a neaktuální.

Pokud vytváříte dokumentaci automaticky pomocí nástrojů, jako je např. CEOS MetaData, gratulujeme. Migrace podnikových systémů je totiž jedním z případů, kdy kvalitní dokumentaci oceníte nejvíce.

V rámci rozsáhlé migrace podnikových systémů společnosti Dr.Max z Oracle BI na Microsoft Power BI, která aktuálně probíhá pod taktovkou CEOS Data, bychom bez kvalitní dokumentace nedokázali celý proces migrace dobře naplánovat a obhájit před klientem.

O dokumentaci jsme se opřeli v mnoha strategických bodech, a vy byste měli také, ať už jste zadavatel nebo dodavatel řešení.

 

Dobrá dokumentace vám poslouží pro:

  • Odhad časové náročnosti projektu
  • Odhad potřebných lidských zdrojů na projekt
  • Fázování migrace a prioritizaci migrovaných částí
  • Nacenění
  • Optimalizaci původního řešení na nové platformě
  • Řešení nových požadavků a vytváření modelů na nové platformě

Význam dokumentace pro plánování migrace BI

 

Naše prvotní odhady od stolu o celkové náročnosti migrace BI reportů Dr.Max se zdaleka neblížily tomu, k čemu jsme došli díky podrobné analýze dokumentace vytvořené k původnímu BI na platformě Oracle.

Pro naplánování postupu migrace jsme potřebovali určit prioritu jednotlivých oblastí i jednotlivých reportů (např. podle frekvence využívání) a samozřejmě také přijít na jednání s klientem s realistickým odhadem termínu dokončení migrace a přiměřenou cenovou nabídkou.

K tomu jsme využili dokumentaci vytvořenou automaticky díky aplikaci CEOS MetaData, doplněnou o další podrobnosti přímo z Oracle BI. Díky tomu jsme získali jasný přehled struktury BI reportingu a datových toků, seznam všech vytvořených reportů a jejich komplexní popis.

S klientem jsme tak mohli jednat nad realistickým plánem opřeným o data. Dokázali jsme včas připravit vlastní kapacity na velký objem práce, který zpočátku nikdo v takovém rozsahu nečekal (bavíme se o cca 2 000 mandays), a vyhnuli jsme se budoucímu navyšování ceny zakázky, které by mohlo poškodit vztahy s klientem.

Význam dokumentace pro stavbu nových BI modelů a reportů

Dokumentace ale neslouží při migraci jen pro fázování a odhad toho, jak dlouho to bude trvat a kolik to bude stát. Je důležitá také pro stavbu modelů a řešení požadavků v novém prostředí.

Vzhledem ke značným rozdílům mezi Oracle BI a Microsoft Power BI jsme nemohli a nechtěli migrovat celé BI jedna ku jedné, kdy výsledkem by byly stejné reporty v novém kabátku.

Na základě podrobné dokumentace původního BI jsme dokázali optimalizovat stavbu nových modelů v Power BI a říct, které reporty vůbec nebudeme migrovat, ale postavíme je nanovo.

Udržování aktuální dokumentace podnikových systémů a aplikací má ohromný význam a dnes už to jde díky automatickému zpracování metadat velmi snadno. V případě migrace je dobrá dokumentace základním předpokladem úspěchu. Víme to z vlastní zkušenosti.

Nebuďte na to sami

Úspěšně provádíme rozsáhlou migrací největší český lékárenský řetězec Dr.Max a rádi pomůžeme i vám, ať už jde automatickou dokumentaci, BI řešení nebo migraci podnikových systémů.

 

 

Alena Ondřejová, BI konzultantka

 

CEOS Data

Mohlo by vás také zajímat