Proč potřebujete dobrou dokumentaci, než se pustíte do migrace BI reportů

produkty, 9. 9. 2022

Usnadněte si život díky automaticky vytvářené dokumentaci

 

Pokud dokumentaci nevytváříte automaticky pomocí aplikace a spoléháte na její ruční zpracování, pak nejspíš nebude v nejlepší kondici. Vytváření dokumentace nepatří ve firmách k nejoblíbenějším činnostem, a tak není divu, že jsou dokumentace často zanedbané, neúplné a neaktuální.

Pokud vytváříte dokumentaci automaticky pomocí nástrojů, jako je např. CEOS MetaData, gratulujeme. Migrace podnikových systémů je totiž jedním z případů, kdy kvalitní dokumentaci oceníte nejvíce.

V rámci rozsáhlé migrace podnikových systémů společnosti Dr.Max z Oracle BI na Microsoft Power BI, která aktuálně probíhá pod taktovkou CEOS Data, bychom bez kvalitní dokumentace nedokázali celý proces migrace dobře naplánovat a obhájit před klientem.

O dokumentaci jsme se opřeli v mnoha strategických bodech, a vy byste měli také, ať už jste zadavatel nebo dodavatel řešení.

 

Dobrá dokumentace vám poslouží pro:

  • Odhad časové náročnosti projektu
  • Odhad potřebných lidských zdrojů na projekt
  • Fázování migrace a prioritizaci migrovaných částí
  • Nacenění
  • Optimalizaci původního řešení na nové platformě
  • Řešení nových požadavků a vytváření modelů na nové platformě

Význam dokumentace pro plánování migrace BI

 

Naše prvotní odhady od stolu o celkové náročnosti migrace BI reportů Dr.Max se zdaleka neblížily tomu, k čemu jsme došli díky podrobné analýze dokumentace vytvořené k původnímu BI na platformě Oracle.

Pro naplánování postupu migrace jsme potřebovali určit prioritu jednotlivých oblastí i jednotlivých reportů (např. podle frekvence využívání) a samozřejmě také přijít na jednání s klientem s realistickým odhadem termínu dokončení migrace a přiměřenou cenovou nabídkou.

K tomu jsme využili dokumentaci vytvořenou automaticky díky aplikaci CEOS MetaData, doplněnou o další podrobnosti přímo z Oracle BI. Díky tomu jsme získali jasný přehled struktury BI reportingu a datových toků, seznam všech vytvořených reportů a jejich komplexní popis.

S klientem jsme tak mohli jednat nad realistickým plánem opřeným o data. Dokázali jsme včas připravit vlastní kapacity na velký objem práce, který zpočátku nikdo v takovém rozsahu nečekal (bavíme se o cca 2 000 mandays), a vyhnuli jsme se budoucímu navyšování ceny zakázky, které by mohlo poškodit vztahy s klientem.

Význam dokumentace pro stavbu nových BI modelů a reportů

Dokumentace ale neslouží při migraci jen pro fázování a odhad toho, jak dlouho to bude trvat a kolik to bude stát. Je důležitá také pro stavbu modelů a řešení požadavků v novém prostředí.

Vzhledem ke značným rozdílům mezi Oracle BI a Microsoft Power BI jsme nemohli a nechtěli migrovat celé BI jedna ku jedné, kdy výsledkem by byly stejné reporty v novém kabátku.

Na základě podrobné dokumentace původního BI jsme dokázali optimalizovat stavbu nových modelů v Power BI a říct, které reporty vůbec nebudeme migrovat, ale postavíme je nanovo.

Udržování aktuální dokumentace podnikových systémů a aplikací má ohromný význam a dnes už to jde díky automatickému zpracování metadat velmi snadno. V případě migrace je dobrá dokumentace základním předpokladem úspěchu. Víme to z vlastní zkušenosti.

Nebuďte na to sami

Úspěšně provádíme rozsáhlou migrací největší český lékárenský řetězec Dr.Max a rádi pomůžeme i vám, ať už jde automatickou dokumentaci, BI řešení nebo migraci podnikových systémů.

 

 

Alena Ondřejová, BI konzultantka

 

CEOS Data

Mohlo by vás také zajímat

CEOS life, 25. 8. 2022
Letní setkání 2022
CEOS Data
produkty, 19. 8. 2022
Datové sklady – 2. díl
CEOS Data
produkty, 12. 8. 2022
Datové sklady – 1. díl
CEOS Data