Druhý díl: První příště a jak to bylo dál

Migrace, 25. 3. 2022

Po několika nepovedených pokusech byla svěřena příprava prováděcí studie největšímu dodavateli IT služeb na českém trhu – společnosti Adastra. Studie byla poté použita jako měřítko pro výběr strategie migrace i dodavatele migračního projektu.

Nebudu zbytečně napínat – jako nejlepší byla zvolena naše strategie a dodavatelem celého migračního projektu jsme my, CEOS Data.

Náš přístup byl v porovnání s postupem navrhovaným ve studii společnosti Adastra vyhodnocen jako flexibilnější, technologicky srozumitelnější a celkově uvěřitelnější. Nemalou roli hrály i naše technologické kompetence a dlouholeté zkušenosti z retail businessu.

A proč byl vlastně vybrán náš přístup k migraci? Protože:

  • Dokážeme „chytře“ identifikovat jednotlivé části celého řešení a jejich vzájemnou provázanost.
  • Budeme tyto části postupně „izolovat“ od okolí, a tím omezíme dopady změn na zbytek systému.
  • Umíme pro každou komponentu identifikovat sadu migračních „patternů“ a zvládneme automatizovat migraci komponent, u kterých to dává smysl.

Jsem rád, že jste se zeptali, do kdy to stihneme. Projekt už běží a vedení společnosti Dr. Max od nás očekává, že bude dokončena migrace BI řešení na platformu Microsoft Power BI v roce 2022. To umožní utlumit existující Oracle BI.

Takže tolik k tomu odpočinku. 😉

Příště se podíváme na to, co se právě děje na projektu, a postupně se začneme věnovat detailnějšímu popisu zkušeností z migrace jednotlivých komponent.

Milan Marťák, Chief Architect CEOS Data

CEOS Data

Mohlo by vás také zajímat