Main menu

Řiďte efektivně prodejní a marketingové bonusy

Společné marketingové akce s dodavateli jsou klíčové pro úspěch jakékoliv sítě.
Chcete být stejně úspěšní jako Dr. Max?

Zvyšte ziskovosti prodeje

Cílem společných marketingových akcí mezi retailovým řetězcem a jeho dodavateli je zvýšení prodeje podporovaných značek i oboustranně výhodná návratnost investic. První výzvou je všechny typy prodejních a marketingových bonusů evidovat, řídit a vypočítávat.

Excel už nestačí?

Manuální systém v podobě excelovských tabulek, jaký využívá stále ještě velká část prodejců, je příliš pracný, pomalý a vykazuje značné riziko lidských chyb. Trpí tím ziskovost prodeje i podíl na trhu. Dodavatelé dostávají vyhodnocení příliš pozdě a často ho rozporují, což zbytečně zaměstnává obě strany.

Automatizujte

Základem úspěšného řízení prodejních a marketingových bonusů je vložení všech informací do datového skladu a jeho propojení s transakčními systémy retailového řetězce. Veškeré informace o nákupech a prodejích jsou sledovány automaticky a stejně tak jsou i generovány podklady pro fakturaci bonusů nebo reporty pro management a jednotlivé dodavatele.

Motivujte

Systém pro řízení bonusů také zvyšuje motivaci nákupního i prodejního personálu řetězce, neboť část prodejních a marketingových bonusů je určena pro jejich odměny. Každý zainteresovaný pracovník si může na intranetové stránce zobrazit přehled svých osobních odměn v závislosti na výsledcích konkrétní akce

Řiďte Cash Flow

Další z řady výhod automatizovaného systému pro řízení prodejních a marketingových bonusů jsou možnost sledování a management Cash Flow v reálném čase nebo ucelené podklady pro vyjednávání smluv s dodavateli.

Co Vám to přinese?

Po nasazení našeho systému v síti lékáren Dr. Max se podařilo zvýšit podíl sortimentu pokrytého marketingovými a prodejními bonusy na dvojnásobek, zmenšit počet pracovníků zabývajících se touto agendou na třetinu a zkrátit dobu přípravy měsíčních hlášení pro dodavatele z týdnů na několik dnů.

Chcete i vy zvýšit efektivitu prodeje vaší retailové sítě, jako se to povedlo u Dr. Maxe? Ozvěte se, rádi vám poradíme.

Kontakt

CEOS Data s.r.o.
Technologická 375/3, 708 00, Ostrava-Pustkovec

Office Praha
Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

info@ceosdata.com
Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, Hradec Králové