Main menu

Úspěšný seminář o řízení marketingových bonusů

7. dubna proběhl ve spolupráci se společností Oracle úspěšný seminář o řízení marketingových a prodejních bonusů za účasti dvou desítek předních retailových sítí. Vystoupili na něm Milan Marťák, CEO společnosti Ceos Data a Jan Drábek, hlavní kontrolér společnosti Česká lékárna holding a.s. (provozovatel sítě lékáren Dr. Max).

Oracle Ceos prezentace

Milan Marťák seznámil v prvním bloku účastníky semináře s možnostmi vizualizace obchodních dat pomocí technologií Oracle. Konkrétně předvedl propojení datového skladu a Business Intelligence s jednotlivými aplikacemi, jako jsou CRM, marketing, on-line analytika, cenotvorba, finance, vnitropodniková burza a další. Ukázal také možnosti přehledných a snadno použitelných analytických výstupů z nich.

V druhém bloku se věnoval řízení prodejních a marketingových bonusů. Předvedl výhody automatizovaného řešení oproti již překonanému Excelu, propojení marketingových akcí na motivační systém zaměstnanců a dodavatelů a konkrétně kvantifikoval finanční přínos takového řešení pro retailový řetězec.

Jak Drábek předvedl retail analytics, jak ho používá v obchodní praxi řetězec Dr. Max. Srovnal postupy v řízení bonusů před a po zavedení automatizovaného systému, předvedl ukázky z jednotlivých aplikací a věnoval se také komplexnímu využití informací pro každodenní řízení maloobchodní sítě.

Na závěr následovala živá a otevřená diskuse, ve které řečníci odpověděli na dlouhou řadu otázek týkajících se nejen softwarového řešení pro řízení retailových sítí, ale také na dotazy ohledně konkrétních postupů a jejich výhod.

 

Kontakt

CEOS Data s.r.o.
Technologická 375/3, 708 00, Ostrava-Pustkovec

Office Praha
Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

info@ceosdata.com
Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, Hradec Králové