Dr.Max – loyalty bet

V roce 2010 se pro lékárnický řetězec Dr. Max stala jedním z klíčových prvků plánované expanze zásadní rekonstrukce stávajícího věrnostního programu. V následujících měsících jsme zcela změnili filozofii řešení, navrhli robustní a dostatečně dimenzovanou architekturu a zajistili funkční technologii pro ambiciózní plány klienta.

Zákazník se dlouhodobě potýkal s nízkou výkonností věrnostního programu – ať už z technického pohledu, či z pohledu schopnosti využití potenciálu nasbíraných dat. Současně s potřebou změny technického řešení klient plánoval i rozsáhlou akvizici nových zákazníků. Původní řešení nebylo schopné dodávat plnou paletu Customer a Business Intelligence analýz, trpělo na velké objemy nepoužitelných dat s velkou chybovostí a nepřesností. Nejdůležitější funkce věrnostního programu z pohledu zákazníka, tedy sběr bodů, značně zatěžovala firemní účetnictví z hlediska vlastní správy a vytváření dohadných položek.

Vzhledem k dlouhodobé spolupráci společnosti CEOS Data se zákazníkem byla analýza výchozího stavu velmi přesná a efektivní. Jako klíčové body modernizace programu jsme stanovili tři oblasti:

  • Architekturu datového skladu
  • Škálovatelnost reportingu
  • Provázání řešení s marketingovými nástroji

Díky nové architektuře DWH je celý systém od počátku připraven vyrůst do násobků původní velikosti. V současnosti je věrnostní program lékáren Dr. Max s počtem klientů 2,25 milionu jedním z největších v České republice a řešení je dimenzováno na další růst. Z důvodu expanze celé skupiny ve střední a východní Evropě bude tato schopnost i v nejbližší budoucnosti extrémně důležitá.

Po dobu naší spolupráce se síť lékáren Dr.Max rozšířila ze 40 na dnešních 450. Námi navržený datový sklad tedy zvládl nárůst společnosti o více než 1000 %.

Původní systém neobsahoval příliš spolehlivých dat, a proto se jako nutná ukázala přeregistrace všech stávajících členů věrnostního programu. Zajistili jsme hladký chod systému pro vytváření nových registrací a pro jejich správu. Díky rychlému nahlížení do databáze se podařilo značně zefektivnit i práci vlastního call centra společnosti Dr. Max, jehož informovanost a správu zajistila řešení z dílny CEOS Data.

Zcela zásadním benefitem, který plyne z kvalitně navrženého systému, je možnost přesného a extrémně rychlého reportingu. Ten mohou využívat nejen vrcholní manažeři společnosti, ale prakticky všichni zainteresovaní zaměstnanci. Díky tomu je možné operativně vytvářet nové reportingy určené pro takřka libovolnou skupinu uživatelů. To vše na straně klienta. To přináší nevídanou pružnost a efektivitu celého věrnostního programu.

Díky spolehlivým a hlubokým informacím je nyní možné zkoumat a využívat důležité nákupní zvyklosti zákazníků vzhledem k času a lokalitě. Na datovou analytiku navazuje využití tailor made nástrojů, například pro zasílání přesně cílených e-mailových nabídek.

Za pouhých šest měsíců vznikl zásadně přepracovaný systém, který je dostatečně výkonný a robustní, aby sloužil svému účelu i v případě velmi rychlého růstu, a s tím přibývající náročnosti na technické řešení. Nasazené analytické nástroje a z nich vycházející reporting výrazně změnily schopnost využívat data pro správná a informovaná strategická a provozní rozhodnutí společnosti a pomohla jí stát se jedničkou na českém i středoevropském trhu.