Precise billing system of telecommunication operator

Množství služeb, které poskytuje operátor O2 v kombinaci s extrémním počtem zákazníků přinášelo obtíže pro billingové služby společnosti. Velké množství podmínek, parametrů služeb nebo jejich individuální nastavení způsobovaly vysoký počet chybně vygenerovaných faktur zasílaných zákazníkům společnosti. Přes vysoké nasazení operátora nebyl manuální způsob kontroly účtování služeb dostatečně efektivní.

CEOS Ctrl

Prvním českým zákazníkem, který využil schopností našeho controllingového enginu CEOS Ctrl se stal telekomunikační gigant O2. Ten se po několika akvizicích dalších telekomunikačních společností potýkal s komplikovaným procesem fakturace a hledal dostatečně spolehlivé a robustní řešení pro kontrolu vystavených dokladů.

Použité řešení je souborem několika systémů, které pomocí umělé inteligence nacházejí nesrovnalosti a anomálie ve vnitřních i napojených účetních systémech. Při použití pro validaci logistických nákladů kalifornského výrobce přesných technologických celků KLA došlo ihned po nasazení enginu k 50% úspoře fakturovaných služeb.nu CEOSctrl došlo k okamžitému skokovému snížení nákladů o 40 %.

Cesta od manuální namátkové kontroly k automatické kontrole všech vydaných faktur za služby vedla přes analýzu datových zdrojů zákazníka, implementaci ETL procesu, přizpůsobení dodaného řešení a finálního zavedení do provozu.

Klíčové požadavky

  • Automatizace procesu kontroly vydaných faktur
  • Zajištění flexibility systému pro podporu budoucích požadavků na kontrolu
  • Integrace automatické kontroly do podnikového workflow včetně schvalování a oběhu dokumentů
  • Řádové rozšíření rozsahu kontrol z náhodné kontroly účtů na pravidelné denní kontroly v celém rozsahu fakturačního cyklu
  • Dodání celého řešení formou hostingu mimo IT infrastrukturu