Business and marketing services

Digitální marketing je již několik let hojně využíván pro dosahování obchodních cílů, pro brand building, nábor zaměstnanců. V současnosti je díky machine learningu, umělé inteligenci a analytickým možnostem moderních datových skladů možné přenést výhody digitálního marketingu (segmentace, individuální přístup, multikanálové oslovování) i do prostředí prodejen a kontaktních kampaní.

Video analytika

Zásadním argumentem pro zvyšování investic do online reklamy byla vždy poměrně přesná kontrola nákladů a jejich vysoká efektivita. Tak jak jsou tyto dříve tak jasné výhody postupně méně a méně jednoznačné, obracejí naši zákazníci svou pozornost zpět k místu prodeje. Pomocí vyspělé AI dokážeme přenášet výhody online reklamy do offline světa a ve spolupráci s věrnostními programy vytvořit ucelený a přesný obraz o efektivitě zákazníkových marketingových kampaní.

Vizuální segmentace zákazníků v místě prodeje

Poznejte cestu svého zákazníka prostorem prodejny, identifikujte úspěšnost svých cílených kampaní, konverzi podle pohlaví, věku nebo podle nákupního impulzu. Segmentace je prováděna pomocí chytrých kamer, které v reálném čase analyzují základní vlastnosti zákazníka, anonymizují je a data odesílají do datového skladu. V případě propojení s věrnostním programem pomáhají v bližším rozpoznání zákazníka a přesnějším oslovováním při e-mailových či remarketingových kampaních.

Skutečně chytrý e-shop – B2C CRM

Customer intelligence

Efektivita kampaní závisí na přesnosti zpracování vstupních dat. Znalost nakupujícího pomáhá budovat vztah mezi obchodníkem/výrobcem a jeho zákazníkem. Integrace zásad Customer intelligence pomáhá firmám v zásadních oblastech rozvoje:

  • Prohlubuje vztah se zákazníkem, podporuje jeho věrnost a snižuje cenovou sensitivitu
  • Pomáhá diverzifikovat nabídku
  • Podporuje inovace

Doporučení a příprodej

V prostředí e-shopu i kamenné prodejny je příprodej velmi efektivním způsobem prodeje zboží s vysokou marží. Díky vynikající znalosti nákupního chování zákazníka náš doporučovací engine identifikuje vhodné produkty pro individuální nabídku. Na základě tisíců podobných nákupů, nákupní historie zákazníka, času návštěvy (marketingová kampaň, nový leták, otevření prodejny v nové lokalitě) a dalších ukazatelů je u doporučených výrobků několikanásobně vyšší úspěšnost přidání do košíku.

Cílení přesné jako skalpel

Data z e-shopu umožňují neobyčejně přesné cílení, dobře postavená aplikace pak maximální využití těchto informací pro přesné cílení newsletterů a dalších způsobů oslovování stávajících nebo dřívějších zákazníků. Místo kobercových náletů, způsobujících časté odhlašování ze systému e-mailového oslovování, využívají moderní obchody individuální kampaně, které nabízejí zákazníkům pouze relevantní zboží.

Naše bohaté zkušenosti s online i offline retailem stavíme na úspěšné implementaci přesné segmentace zákazníků a navazující hluboké analýze. Tento expertní systém je součástí CRM a zahrnuje tak propojení s e-mailovými nástroji, e-shopem a pokladními systémy v prodejnách.