IT services

Naši konzultanti přinášejí potřebnou expertízu do společností, které nemají dostatečné vlastní zdroje v IT problematice nebo se rozhodly pro outsourcing IT specialistů. Jsme předvídaví a naší superschopností je aktivní navrhování lepšího řešení v oblasti správy a analýzy dat a navazujících procesů.

Naše zákazníky nedržíme silou, ale mimořádnými schopnostmi.

Rozvoj StartUpu

Rychle se rozvíjejícím technologickým společnostem přinášíme špičkovou expertízu pro budování datových skladů a to ve sdíleném i plně autonomním pojetí. Je jen na zákazníkovi, jestli si chce ponechat kontrolu nad celou technologií nebo získat DWH služby a technologie na klíč. Naši konzultanti mají zkušenosti s rozvojem společností z malých regionálních hráčů až do velikosti nadnárodních gigantů.

V počáteční fázi je možné spravovat celou infrastrukturu na straně dodavatele, při zásadním rozvoji je pak možná migrace celého řešení na stranu zákazníka. Data pak i nadále operuje naše společnost, zásadní kontrolu nad celou infrastrukturou však má IT oddělení zákazníka. Toto řešení má dvě zásadní výhody.

  • V počáteční fázi zákazník ušetří investice do vlastní infrastruktury
  • Zákazník získává jen velmi obtížně přenositelné know-how
  • Kdykoli v průběhu spolupráce je možné migrovat celé řešení na zákazníkovu infrastrukturu
  • Po migraci v nové struktuře zajišťuje expertní správu analytických nástrojů a aplikací dodavatel, který řešení vyvinul

Billing, controlling a pokročilá analýza

Etablované společnosti s velkými obraty dokážeme inspirovat k promyšlenému rozvoji digitalizace a nastavení potřebných procesů tak, aby plně využívaly svá data v té nejlepší dostupné IT infrastruktuře. Podobně jsme pomohli s rozsáhlými projekty našim klientům v telekomunikacích, zdravotnictví nebo retailu.

Společnosti O2 jsme pomohli nahradit nepřesnou a nedostatečnou kontrolu billingu automatizovaným enginem. Následné úspory lidských zdrojů a administrativy spojené s reklamacemi znamenaly okamžité mnohamilionové úspory. Nástroj byl plně integrován do informační infastruktury společnosti, kde spolehlivě slouží od roku 2010.

Detekce anomálií v datech

Rychlá detekce anomálií je klíčová pro efektivní provoz jakéhokoliv rozsáhlého systému. Její výskyt může mít za následek omezení činnosti nebo i kompletní výpadek vaší IT infrastruktury. Nasadíte do provozu novou verzi eshopu a chyba se zaznamená v jednom z mnoha milionů řádků logů. Nebo v agregovaném reportingu prodeje přehlédnete důležitou mimořádnou událost.

Anomálie může dokonce svědčit o projevech podvodného jednání. Ve všech případech bývá odstranění následků pracné a nákladné. Je třeba být neustále připravený na podobné situace a ihned na ně reagovat, což není při manuálním zpracování možné.

Na vývoji detekčních nástrojů spolupracujeme se špičkovými odborníky z akademického prostředí, což nám umožňuje dát našim klientům k dispozici vysoce účinné nástroje, postavené na základě nejnovějších poznatků z oblastí hromadného strojového zpracování dat a umělé inteligence.

Naši klienti využívají automatizovaných nástrojů, které umožňují nejen detekovat anomálie na základě propracovaných a osvědčených statistických metod, ale navíc:

  • Umožňují flexibilně nasměrovat zaměření detekčního nástroje podle okamžitých potřeb firmy
  • Poskytují přehlednou formou informace o zjištěných anomáliích
  • Zajišťují možnost detailního zkoumání dat

Tým špičkových konzultantů

Naši konzultanti navrhnou vhodné úpravy datové IT infrastruktury i společnostem, které své etablované řešení chtějí rozvíjet cestou moderních technologií. Specialisté CEOS Data mají bohaté zkušenosti s bankovními systémy, retailem, farmacií nebo službami.