Glossary of terms

B

BI nástroje

umožňují využít firemní data z různých zdrojů (z různých zdrojových aplikací či přímo databází), ale také s nimi následně pracovat z různých úhlů pohledu. Nástroje BI tak pomáhají zpřístupnit data na jednom místě, v odpovídající formě a prostředí manažerům, kteří je mohou analyzovat, porovnávat, třídit a na jejich základě rozhodovat.

Big data

Tímto termínem se označuje souhrn velkého objemu dat (terabyty dat) z různých zdrojů a databází, bez jednotné struktury, a jejich následná analýza. Zdroji těchto dat mohou být například sociální sítě, klientské databáze, e-shopy apod. Cílem analýzy těchto dat je vytvořit model chování, typický pro specifické skupiny zákazníků a následně jejich oslovení.

C

CRM systém

CRM je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky. Jsou to programy, které umožňují shromažďovat, třídit a zpracovávat údaje o zákaznících, především jejich kontakty, probíhající obchodní procesy a dosahované tržby. CRM systémy tak pomáhají sledovat a vyhodnocovat veškeré obchodní aktivity v rámci celé společnosti. I z toho důvodu bývají součástí CRM systémů nejrůznější statistiky.

O

Oracle In-Memory databáze

Jako in-memory technologie označujeme zpracování dat přímo v operační paměti. Tímto způsobem lze s daty pracovat mnohem rychleji než při přístupu na pomalejší úložiště. I složité analytické dotazy pak lze mnohdy provádět v reálném čase. Společnost v případě Oracle In-Memory zdůrazňuje svou unikátní hybridní sloupcovou kompresi, která snižuje objem dat v operační paměti. Má platit i pro nejnovější databázi Oracle 12c Release 2.

Oracle DataMining

Prostředí pro získávání informací v rozsáhlých databázích a hledání závislostí v datech.

R

R technologie

Nejrozšířenější jazyk a prostředí pro statistickou analýzu dat umožňující pro naše klienty připravovat efektivní algoritmy pro forecasting vývoje prodejů, clustering a segmentaci klientů, detekci podvodů, atd.