Kariéra

Proč pracovat u nás?

01

Otevřenost a respekt

V naší práci nás pohání podpora nových nápadů a naslouchání jiným názorům.

I když se nemusíme shodnout, jsme vždy profesionály, jsme upřímní a féroví. Vzájemný respekt napomáhá lepšímu porozumění a spolupráci. S kritikou přinášíme i návrhy.

Otevřeným, kreativním a cílevědomým přístupem dosahujeme lepších výsledků.
02

Individualita

Individuální potřeby každého zaměstnance i zákazníka si zaslouží patřičný respekt a podporu.

Společný úspěch a růst stavíme na využití silných stránek každého z nás.

Díky využití celého spektra osobností v našem týmu jsme schopní hledat lepší řešení v každodenních situacích vyžadujících kreativitu a odhodlání.
03

Zodpovědnost

Každý z nás je odpovědný za svou práci a dokáže její výsledky kdykoli obhájit.

Pracovní svobodu a zdroje využíváme pro zvýšení své vlastní efektivity. Vždy s nimi zacházíme tak, jako by šlo o naši vlastní investici.

Pomocí neustálého rozvíjení a zdokonalování procesů a postupů děláme věci lépe a efektivněji.
04

Partnerství

Důvěrný, partnerský a vyvážený přístup činí náš vztah se zákazníkem i kolegy efektivnějším a úspěšnějším.

Aktivně zákazníkovi nasloucháme a navrhujeme řešení, která jej posouvají blíže k cíli.

Rosteme společně.
05

Kompetence

Společně se soustředíme na to, co umíme nejlépe. V tom, co děláme, jsme špičkovými odborníky.

Předvídáme a díváme se dál než ostatní.

Naše práce má přesah a rozvíjí nejen vlastní podnikání, ale celý obor jako takový.

Firemní kultura

Naše firemní kultura se ztotožňuje s myšlenkou růstu i v individuální rovině - necháváme růst zaměstnance, umíme se přizpůsobit jejich individuálním potřebám. Věříme, že schopní lidé si umějí nejlépe sami nastavit své vlastní hranice a nejlépe jim vyhovuje prostředí, které je motivuje k tomu být kreativní a inovativní.

Benefity

 • Pružná pracovní doba
 • Možnost home office
 • Lezecká stěna v kanceláři
 • Velká terasa a krásný výhled
 • Kanceláře stavěné pro lidi
 • Benefit plus karta
 • Výkonnostní finanční bonusy
 • Stravenky
 • Vzdělávání v oboru
 • Dotovaná Multisport karta
 • Příplatek na dovolenou
 • Příspěvek na penzijní připojištění

Aktuálně volné pozice

Momentálně nejsou otevřené žádné pozice.

Máte zájem o jinou pozici?

Soubor nevybrán

Struktura týmů v CEOS data

Naše týmy jsou agilní. Své aplikace a služby (produkty) řídí produktoví manažeři, kteří mají k dispozici své týmy. Složení týmů je variabilní a vede k maximální schopnosti rychlé akce a efektivity při zachování prostoru na inovace a údržbu svěřených produktů. Specializace jednotlivých členů týmu není výlučná a architekti, testeři i analytici se mohou pružně zastupovat a využívat profesních přesahů. Zároveň dochází k prolínání týmů tak, aby práce zůstávala zajímavá a zábavná. S produktovými manažery úzce spolupracuje key account manager, který se stará o podstatnou část komunikace se zákazníkem. Platí však, že své produkty zákazníkovi primárně prezentuje právě produktový manažer.

Kanceláře

V technologickém srdci Ostravy

Kanceláře

V hlavním městě Praha

Kanceláře

V hlavní business čtvrti Bratislavy