Snížení počtu reklamací ve fakturaci

Objem služeb, které poskytuje operátor O2 v kombinaci s počtem zákazníků retailové i korporátní klientely v řádu miliónů přinášelo komplikace billingovému systému společnosti. Velké množství parametrů služeb, rozdílné podmínky v retailovém a korporátním světě, a zejména široká možnost individualizace nastavení dávaly prostor pro výskyt relativně vysokého počtu chybně vygenerovaných faktur.

Přes vysoké nasazení operátora zřízením dedikovaného kontrolního oddělení nebyl však manuální způsob kontroly fakturace dostatečně efektivní a nedařilo se zabránit zasílání chybných faktur konečnému zákazníkovi.

CEOS Controlling Engine

Prvním českým zákazníkem, který využil schopností našeho specializovaného systému CEOS Controlling Engine, se stal telekomunikační gigant O2. V důsledku růstu společnosti (akvizice dalších společností, změny a rozšiřování portfolia klíčových aplikací) se podstatně zvýšily nároky na proces fakturace, a tak operátor hledal dostatečně spolehlivé a robustní řešení pro kontrolu správnosti vystavených dokladů.

Použité řešení je souborem několika systémů, které pomocí umělé inteligence nacházejí nesrovnalosti a anomálie ve vnitřních i napojených účetních systémech. Příkladem, kdy congrollingový engine CEOS prokázal své schopnosti bylo jeho nasazení pro validaci logistických nákladů kalifornského výrobce přesných technologických celků KLA. V tomto případě došlo ihned po nasazení enginu k 50% úspoře fakturovaných služeb, protože bylo analýzou prokázáno, že je velká část z nich zákazníkovi účtována neoprávněně.

Cesta od manuální namátkové kontroly k automatické kontrole všech vydaných faktur za služby vedla přes analýzu datových zdrojů zákazníka, implementaci ETL procesu, přizpůsobení dodaného řešení a finálního zavedení do provozu.

Klíčové požadavky

  • Automatizace procesu kontroly vydaných faktur
  • Zajištění flexibility systému pro podporu budoucích požadavků na kontrolu
  • Integrace automatické kontroly do podnikového workflow včetně schvalování a oběhu dokumentů
  • Řádové rozšíření rozsahu kontrol z náhodné kontroly účtů na pravidelné denní kontroly v celém rozsahu fakturačního cyklu
  • Dodání celého řešení formou hostingu mimo IT infrastrukturu