Main menu

Customer + Product Intelligence pro síť lékáren Dr. Max

Logo DrMax Potýkáte se s problémem jak lépe poznat potřeby vašeho stále rostoucího portfolia klientů, jak nabízet mix produktů té správné skupině zákazníků? Na základě sofistikovaných metod data miningu a doporučení našeho expertního systému je Dr. Max schopen efektivně oslovit svoje klienty prostřednictvím chirurgicky přesných marketingových kampaní.

Díky segmentaci a analýze našich zákazníků a produktového portfolia implementované společností Ceos Data v rámci projektu CRM Dr. Max, jsme schopni lépe posoudit potřeby našich klientů a vyhodnotit efektivitu marketingových kampaní.

Mgr. Luboš Korbelář, komerční ředitel, Dr. Max

Zadání

  • segmentace zákazníků do skupin podle věku, pohlaví, nákupních návyků
  • segmentace produktů podle obrátkovosti, diagnózy a dalších charakteristik
  • scoring zákazníků a produktů
  • nastavení expertního systémů pro návrh doporučení pro příprodej
  • generování návrhů a vyhodnocení marketingových kampaní
 

Naše řešení

Námi dodaný CRM systém pro retail se sestává ze 4 základních vrstev:

1. Segmentace

Zabezpečuje zařazení zákazníků a produktů do jedné i více skupin současně podle předem definovaných pravidel. Výstupy segmentace je možné použít samostatně, nebo dále zpracovat pomocí statistických metod běžně používaných v data-miningu.

2. Expertní systém "Amazon"

Zajišťuje výběr nejvhodnějších produktů pro příprodej na základě

  • právě probíhajícího nákupu
  • historických nákupních návyků
  • nákupů zákazníků, kteří patří do stejné skupiny
  • aktuálních marketingových akcí

3. Řízení kampaní a komunikace

Zabezpečuje interakci se zákazníky pomocí komunikačních kanálů (prodejna, eshop, portál, direct mail, atd.). Pro každý kanál je možné nastavit jiná pravidla interakce. Součástí komunikace je sofistikovaná správa účtu zákazníka (adresa, kontakt, nasbírané body, historie nákupů, historie kampaní, charakteristika zákazníka z "Amazonu").

 

4. Business Intelligence

Předpřipravený reporting pro multidimenzionální analýzu dat a vyhodnocení účinnosti kampaní, sledování vývoje prodejů, atd.

Díky segmentaci a analýze našich zákazníků a produktového portfolia implementované společností Ceos Data v rámci projektu CRM Dr. Max, jsme schopni lépe posoudit potřeby našich klientů a vyhodnotit efektivitu marketingových kampaní.

Mgr. Luboš Korbelář, komerční ředitel, Dr. Max

Kontakt

CEOS Data s.r.o.
Technologická 375/3, 708 00, Ostrava-Pustkovec

Office Praha
Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

info@ceosdata.com
Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, Hradec Králové