Main menu

Detekce anomálií v datech, detekce podvodů

Máte problémy rozlišit běžné transakce od chyb nebo dokonce podvodů?

Neplýtvejte lidskými silami na nemožné a využijte našich BI nástrojů pro detekci anomálií!

osvědčená technologie
+ zkušený tým
+ agilní implementace

= automatická detekce anomálií
ve vašich datech

Detekce anomálií v datech

Rychlá detekce anomálií je klíčová pro efektivní provoz jakéhokoliv rozsáhlého systému. Její výskyt může mít za následek omezení činnosti nebo i kompletní výpadek vaší IT infrastruktury. Nasadíte do provozu novou verzi eshopu a chyba se zaznamená v jednom z mnoha milionů řádků logů. Nebo v agregovaném reportingu prodeje přehlédnete důležitou mimořádnou událost.

Anomálie může dokonce svědčit o projevech podvodného jednání. Ve všech případech bývá odstranění následků pracné a nákladné. Je třeba být neustále připravený na podobné situace a ihned na ně reagovat, což není při manuálním zpracování možné.


Naši klienti využívají automatizovaných nástrojů, které umožňují nejen detekovat anomálie na základě propracovaných a osvědčených statistických metod, ale navíc:

  • Umožňují flexibilně nasměrovat zaměření detekčního nástroje podle okamžitých potřeb firmy.
  • Poskytují přehlednou formou informace o zjištěných anomáliích.
  • Zajišťují možnost detailního zkoumání dat.

Na vývoji detekčních nástrojů spolupracujeme se špičkovými odborníky z akademického prostředí, což nám umožňuje dát našim klientům k dispozici vysoce účinné nástroje, postavené na základě nejnovějších poznatků z oblastí hromadného strojového zpracování datumělé inteligence.

Včasná detekce neobvyklých událostí v datech je zásadní pro odhalení anomálií, které mohou zásadním způsobem ovlivnit váš business.

Kontakt

CEOS Data s.r.o.
Technologická 375/3, 708 00, Ostrava-Pustkovec

Office Praha
Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

info@ceosdata.com
Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, Hradec Králové