Nástroj pro správu a řízení kampaní

Campaign Manager

Nástroj pro správu a řízení kampaní vám umožní zasílat kampaně přes libovolný komunikační kanál. Způsob nastavení je od plně ručního nastavení až po různé stupně automatizace pro jednorázové kampaně, opakované kampaně a e-mailové seriály. Skupinu příjemců lze naimportovat z externího zdroje (například vaše současného CRM nástroje) nebo lze vytvořit pravidla pro výběr zákazníků, podle kterých bude skupina vygenerována. Samozřejmostí jsou časová pravidla, při jejichž splnění uživatel bude anebo naopak nebude obeslán. Součástí nástroje pro řízení kampaní jsou různé druhy testování a vyhodnocení úspěšnost jednotlivých odeslaných sdělení v jednom reportu sestaveném z různých datových zdrojů.

Zákazníkem produktu je každá společnost, která pravidelně komunikuje se svými zákazníky, klienty, zaměstnanci či dodavateli a zároveň vlastní detailnější informace o těchto potencionálních příjemcích. Lze tedy předpokládat, že ideálním zákazníkem je společnost, která má svůj vlastní věrnostní program (retail), a tudíž zná detailně své zákazníky a jejich chování nebo společnost, která disponuje jiným typem detailních dat (telco, zdravotnictví, státní instituce, banky, přepravní společnosti, …) a v neposlední řadě společnosti s větším množstvím zaměstnanců (více jak 2 500)

Přesnější a cílené oslovování, která vede k vyšší úspěšnosti a tím i zvýšení obratu na jednotlivých zákaznících.

Automatické nastavení zaslání sdělení na základě událostí (bonus, uvítání nového klienta, narozeniny, oslovení na základě polohy, jiné definované události klientem). Jedná se o bezobslužné kampaně, které se automaticky spustí při splnění libovolných podmínek.

Nastavení maximálního počtu oslovení umožní nastavit limit vybrané kategorie zpráv k zaslání v daném období. Námi vytvořená matice zkombinuje již zaslané zprávy s novými a vyřadí přetížené příjemce. Tento systém vede k dramatickému snížení počtu odhlášek.

Automatizovaná registrační kampaň, která splňuje všechna legální pravidla pro online komunikaci, jako například GDPR.

Napojení na jakýkoliv BI systém umožňuje spojit do jednoho reportu všechny informace z firemních a externích systémů. Lze potom sledovat, jak byla kampaň úspěšná nebo si vedla testovací zpráva versus ostrá kampaň. Plně pracujeme s UTM parametry, které dokážou všechny zprávy integrovat s Google Analytics a vy tak získáte statistická data o vašich uživatelích.

Naprostá variabilita umožňuje napojit vaše stávající nebo nové technologie na náš nástroj pro správu a řízení kampaní. Integrujeme například Business Inteligence technologie, datové sklady, FTP klienty a různé aplikace jako například pokladní systémy.

Pro více informací nebo konzultaci nás konatkujte