Návrh technického a businessového řešení

IT konzultace

Znalosti konzultantů CEOS Data se opírají o dlouholeté zkušenosti z působení v mnoha významných společnostech (např. Oracle, AT&T, Siemens, Česká spořitelna aj.) i přímé účasti a řízení velkých projektů v České republice i v mezinárodním měřítku. Dbáme na osobní přístup vůči klientům, a proto každému nezatěžujeme naše zákazníky zbytečnou formální komunikací. Reakce na aktuální potřeby tak jsou velmi flexibilní a rychlé. Agilním řízením projektů dosahujeme vysoké efektivity vývoje a kvality. Tyto propracované procesy pak znamenají velmi nízkou chybovost nasazených aplikací.

Oblasti konzultací:

 

Business oblast

CRM
Oblast informací o chování zákazníků, ať již získané z věrnostního systému nebo od registrovaných klientů. Propojení s produkty či jejich kategoriemi. Návrhy segmentací zákazníků, které slouží jako podklad pro efektivní řízení marketingových kampaní a příprodejů. Nedílnou součástí jsou pak přehledné analýzy a vyhodnocení.

Správně nastavený CRM modul a sběr všech potřebných informací, které poté propojuji mezi sebou je základním stavebním kamenem pro úspěšnou společnost. Po implementaci našeho modulu příprodeje, se zvýšila hodnota průměrného nákupu o 8 %.

 

Prodej
Oblast Prodeje pomáhá provázat cíle prodeje a marketingu včetně akcí realizovaných společně s dodavateli. Nedílnou součástí úspěšného prodeje je provázání různých zdrojů informací
a pomoc managementu při rozhodování o efektivitě poboček či jednotlivých částech prodejního systému, jako jsou jednotlivé e-shopy, franšízy či prodejny.

Plánování prodeje, cenotvorba, marketingové bonusy, BI. Již správné nastavení datových zdrojů vám pomůže v prodeji dosáhnout zvýšení hrubého obratu o 1 %. Snížení pracnosti evidence a komunikace s dodavateli až o 80 %.

 

Provoz
Oblast provozu pomůže lépe řídit jednotlivé pobočky, jejich zásoby, ale i například sklady jednotlivých e-shopů. Dozvíte se, jak funguje vnitrofiremní burza, prevence podvodů, komunikační kanál mezi pobočkami a další nástroje.

Ukážeme vám vyhodnocení skladových zásob v průběhu dvou let a příslušných prodejů ve stejném období, predikce a přímé operativní doporučení optimální skladové zásoby pomocí našeho softwaru, které ušetřilo kumulativně téměř 800 milionů korun alokovaných ve skladu.

 

Finance
V oblasti financí se protínají výsledky jednotlivých částí námi navržených systémů a je zde jasně vidět jejich přínos ve finančním vyjádření. Zároveň poskytuje přehledné a konsolidované informace pro top management.

Integrace a konsolidace dat, jejich vyjádření ve finanční hodnotě, finanční plánování, jednotný reporting. To vše vede k vyššímu obratu a marži, nižším zásobám, a tím i vyšší ziskovost společnosti.

 

Odborná oblast

 • Virtualizační platformy, kontejnerů (+ zálohování)
  • VMWare, OpenShift, Veam, …
 • Relační databáze
  • Oracle RDBMS
  • PostgreSql
  • MSSql
  • MonetDB
 • NoSql databáze
  • Couchbase
  • Oracle NoSql
  • Cassandra
 • Business Intelligence
  • Oracle BI
  • Microsoft PowerBI
  • Qlik BI

Pro více informací nebo konzultaci nás konatkujte