CEOS Metadata

Nástroj pro pokročilou analýzu podnikových metadat

Nástroj, který slouží pro pokročilou analýzu podnikových metadat všem společnostem, které vlastní rozsáhlé informační systémy a také společnostem zaměřujícím se na vývoj SW řešení pro rychlejší analýzu.

Produkt je nabízen jako Open Source řešení, kde si zákazník může nástroj upravit případně si přidat libovolné konektory (extraktory dat). Nebude tedy potřebovat žádné dodatečné nástroje, kombinace drahých nástrojů a složité úpravy svých fungujících systémů pro nasazení produktu CEOS MetaData. Data mohou být vytvořena a uložena v různých formátech a je možné se napojit přímo na podnikové informační systémy (ERP, CRM aj).

Produkt je určen pro zákazníky, kteří mají rozsáhlé informační systémy. Nejčastěji se jedná o:

  • banky
  • pojišťovny
  • energetické a komunikační společnosti
  • obchodní společnosti
  • poskytovatelé infrastruktury
  • telco společnosti
  • veřejné subjekty a státní instituce (státní úřady, bezpečnostní složky, finanční správa)

Všechny instituce, které mají pokročilé informační systémy a vlastní vývojové oddělení – často velké výrobní podniky. Dále to mohou být společnosti, které implementují velká řešení (například ERP systémy) a potřebují rychle, levně a spolehlivě zmapovat prostředí zákazníka.

Více informací najdete na webu, který se věnuje CEOS Metadata samostatně.
www.ceosmetadata.cz

Pro více informací nebo konzultaci nás konatkujte