Služby pro IT

Naši konzultanti přinášejí potřebné zkušenosti do společností, které nemají dostatečné vlastní zdroje v IT oblasti nebo se rozhodly pro outsourcing IT specialistů. Jsme předvídaví a naší superschopností je aktivní navrhování lepšího řešení v oblasti správy a analýzy dat a navazujících procesů.

Naše zákazníky nedržíme silou, ale mimořádnými schopnostmi.

Rozvoj StartUpu

Rychle se rozvíjejícím technologickým společnostem přinášíme špičkovou odbornost pro budování datových skladů a to ve sdíleném i plně autonomním pojetí. Je jen na zákazníkovi, jestli si chce ponechat kontrolu nad celou technologií nebo získat DWH služby a technologie na klíč. Naši konzultanti mají zkušenosti s rozvojem společností z malých regionálních hráčů na začátku až do velikosti nadnárodních gigantů na konci.

V počáteční fázi je možné spravovat celou infrastrukturu na straně dodavatele, při zásadním rozvoji je pak možná migrace celého řešení na stranu zákazníka. Datový sklad pak i nadále operuje naše společnost, zásadní kontrolu nad celou infrastrukturou však má IT oddělení zákazníka. Toto řešení má dvě zásadní výhody. První je kontinuita zavedených pracovních postupů ze strany vývojářů, kteří celou architekturu datového skladu a navazujících systémů projektovatli, při zachování druhé výhody, kterou je zachování plné kontroly nad vlastními daty.

Billing, controlling a pokročilá analýza

Etablované společnosti s velkými obraty dokážeme inspirovat k promyšlenému rozvoji digitalizace a nastavení potřebných procesů tak, aby plně využívaly svá data v té nejlepší dostupné IT infrastruktuře. Podobně jsme pomohli s rozsáhlými projekty našim klientům v telekomunikacích, zdravotnictví nebo retailu.

Společnosti O2 jsme pomohli nahradit nepřesnou a nedostatečnou kontrolu billingu automatizovaným enginem. Následné úspory lidských zdrojů a administrativy spojené s reklamacemi znamenaly okamžité mnohamilionové úspory. Nástroj byl plně integrován do informační infastruktury společnosti, kde spolehlivě slouží od roku 2010.

Detekce anomálií v datech

Rychlá detekce anomálií je klíčová pro efektivní provoz jakéhokoliv rozsáhlého systému. Jejich výskyt může mít za následek omezení činnosti nebo i kompletní výpadek kritických systémů. Nasadíte do provozu novou verzi e-shopu a chyba se zaznamená v jednom z mnoha milionů řádků logů. Nebo v agregovaném reportingu prodeje přehlédnete důležitou mimořádnou událost.

Anomálie může dokonce svědčit o projevech podvodného jednání. Ve všech případech bývá odstranění následků pracné a nákladné. Je třeba být neustále připraven na podobné situace a ihned na ně reagovat, což není při manuálním zpracování možné.

Na vývoji detekčních nástrojů spolupracujeme se špičkovými odborníky také z akademického prostředí, což nám umožňuje dát našim klientům k dispozici vysoce účinné nástroje, postavené na základě nejnovějších poznatků z oblastí hromadného strojového zpracování dat a umělé inteligence. Vhodný nástroj detekující podezřelé či chybné procesy automaticky na jejich výskyt upozorní, případně zasáhne tak, aby zabránil hrozícím škodám.

Naši klienti využívají automatizovaných nástrojů, které umožňují nejen detekovat anomálie na základě propracovaných a osvědčených statistických metod, ale navíc:

Tým špičkových konzultantů

Naši konzultanti navrhnou vhodné úpravy datové IT infrastruktury i společnostem, které své etablované řešení chtějí rozvíjet cestou moderních technologií. Specialisté CEOS Data mají bohaté zkušenosti s bankovními systémy, retailem, farmacií nebo službami.