Srovnání nástrojů pro podnikovou správu metadat

CEOS life, 27. 10. 2022

Srovnání nástrojů pro podnikovou správu metadat

Management metadat není jen data catalog. Na trhu jsou komplexní nástroje, které nabízí analytickou, dokumentační i procesní podporu softwarového vývoje.

Nástroje pro správu metadat dnes nabízí velké technologické společnosti, jako je Oracle a IBM, které řeší problematiku správy metadat v celé šíři, tak i řádově menší, relativně nové, společnosti (např. Collibra), které se zaměřují na flexibilitu a jednoduchost řešení, popř. specifickou funkcionalitu (např. Manta).

 

 

 

Co jsou metadata: Metadata jsou data, která vznikají při provozu podnikových systémů, aplikací a databází. Jsou to data o datech, která popisují, co se s daty v daném systému děje, jak jsou zpracovávána, ukládána, jak interagují s jinými daty apod.

Co je správa metadat: Správa metadat umožňuje efektivní využití a integraci metadat z různých zdrojů a v různých formátech pro plánování, rozhodování, kontrolu a vývoj ve všech rovinách podnikání, od byznysových a procesních rozhodnutí po softwarový vývoj.

 

 

Většina výrobců se soustředí na data catalog, datovou kvalitu a zpracování metadat pomocí umělé inteligence a strojového učení. V této oblasti je na špici zejména IBM a Ataccama. Řada menších firem se zároveň zaměřuje na zákazníky žádané dekódování a vizualizaci datových toků (data lineage), které u velkých hráčů najdeme také, ale obvykle ne jako hlavní funkcionalitu.

Typickým uživatelem takto postavených nástrojů pro metadata management jsou konzumenti dat – tj. datoví vědci, uživatelé reportů, správci podnikových dat a podobně.

 

 

 

 

Inovace ve správě metadat od CEOS MetaData

CEOS MetaData (dále CMD) se řadí velikostí ke středním hráčům na trhu. Čerpá z dlouholetých zkušeností s vývojem a provozem rozsáhlých podnikových systémů s dlouhou životností (až desítky let). Cílovým uživatelem CEOS MetaData jsou společnosti, které procházejí řízenou změnou – např. při průběžném rozvoji IT systémů, integraci a migraci systémů nebo jejich částí.

Mezi hlavní vlastnosti a výhody CEOS MetaData patří:

  • Dynamická a automatická kategorizace dat
  • Rychlá odezva na uživatelské dotazy díky unikátnímu způsobu ukládání dat
  • Rychlé detekování anomálií ve zpracování dat
  • Podpora vlastních plug-in modulů
  • Podpora a automatizace procesu změny SW systému

 

 

Rozdíly v data lineage u jednotlivých nástrojů

 

 Funkcionalitu datových toků nabízí prakticky všechny nástroje na trhu, ale jejich kvalita, úroveň detailu a rychlost provedení se zásadně liší. Poměrně dobře si vede Enterprise MetaData Management od Oracle, který pracuje s datovými toky na úrovni atributů, ale za cenu velmi pomalého zpracování.

Kromě CEOS MetaData žádný z námi testovaných nástrojů neumožňuje složitější dotazování ani automatickou identifikaci vzorců u složitějších dotazů. Zároveň se jedná o systémy uzavřené, které neumožňují rozšiřování funkcionalit pomocí plug-inů v takové míře jako CEOS MetaData.

 

Vladimír Ira

 

CEOS Data

Mohlo by vás také zajímat