Top service in all phases of development

1

Input analysis

We get to know your needs and business or organizational goals. We gather specifications and requirements, map potential solutions, predict risks and bottlenecks, and estimate the required capacity and budget for the entire project.

Design and development

We pilot each project to confirm that the goals we set make sense and the solution architecture will work. We progress from proof of concept through prototyping to a minimum viable product (MVP) ready for user testing.
2
3

Testing and integration

We validate quality, thoroughly test and simulate the load of the system or application to make sure it is robust enough to withstand real operation. We catch any bugs that have not yet appeared. We connect our solutions to other systems and applications you use.

Implementation

We are deploying the solution into live operation. We carefully monitor that everything is running as it should. We help you with internal marketing of the new solution, training of key employees and handing over the very detailed documentation necessary for further development.
4
5

Operation and Maintenance

We provide ongoing maintenance and updates and implement new features to ensure our solution meets the current needs of your users.

Vstupní analýza 

Seznamujeme se s vašimi potřebami a obchodními nebo organizačními cíli. Sbíráme specifikace a požadavky, mapujeme potenciální řešení, predikujeme rizika a problematická místa a odhadujeme potřebné kapacity a rozpočet celého projektu.

Design a vývoj

Každý projekt pilotujeme, abychom si potvrdili, že nastavené cíle dávají smysl a architektura řešení bude fungovat. Postupujeme od proof of concept přes prototyping až po minimální produkt (MVP) připravený k testování uživateli.

Testování a integrace

Ověřujeme kvalitu, důkladně testujeme a simulujeme zátěž systému nebo aplikace, abychom si byli jisti, že je dostatečně robustní a obstojí v reálném provozu. Vychytáváme případné chyby, které se dosud neprojevily. Napojujeme naše řešení na další systémy a aplikace, které využíváte.

Implementace

Nasazujeme řešení do ostrého provozu. Pečlivě sledujeme, zda všechno běží, jak má. Pomáháme vám s interním marketingem nového řešení, se zaškolením klíčových pracovníků a předáváme vycizelovanou dokumentaci, nezbytnou pro další rozvoj.

Provoz a údržba

Zajištujeme průběžnou údržbu a aktualizaci a implementujeme nové funkce, aby naše řešení vyhovovalo aktuálním potřebám vašich uživatelů.

Whether you are looking for a full-service or an expert in a specific area, you can rely on our know-how.

Customized solutions and services