Excellence at every stage of development

1

Initial analysis

We start by understanding your unique needs and aligning them with your business or organizational goals.. This involves gathering specifications, mapping out potential solutions, identifying risks and bottlenecks, and estimating both the capacity and budget required for your project's success.

Design and development

Each project undergoes a pilot phase to validate that the objectives are sound and the architectural framework is robust. Our approach evolves from a proof of concept to prototyping, culminating in a minimum viable product (MVP) that's ready for user testing.
2
3

Testing and integration

Quality is non-negotiable. We conduct exhaustive tests and simulate system loads to ensure robust performance in real-world conditions. Any latent bugs are identified and rectified. Plus, we seamlessly integrate our solution with the other systems and applications in your ecosystem.

Implementation

The solution is deployed into a live environment, under our watchful eye to ensure flawless operation. We assist you in the internal marketing of the new solution, offer training for key personnel, and provide comprehensive documentation essential for future development.

4
5

Operation and maintenance

We're committed to the long-term success of your project. Ongoing maintenance, timely updates, and the implementation of new features are all part of our service to ensure the solution continually meets the evolving needs of your users.

Vstupní analýza 

Seznamujeme se s vašimi potřebami a obchodními nebo organizačními cíli. Sbíráme specifikace a požadavky, mapujeme potenciální řešení, predikujeme rizika a problematická místa a odhadujeme potřebné kapacity a rozpočet celého projektu.

Design a vývoj

Každý projekt pilotujeme, abychom si potvrdili, že nastavené cíle dávají smysl a architektura řešení bude fungovat. Postupujeme od proof of concept přes prototyping až po minimální produkt (MVP) připravený k testování uživateli.

Testování a integrace

Ověřujeme kvalitu, důkladně testujeme a simulujeme zátěž systému nebo aplikace, abychom si byli jisti, že je dostatečně robustní a obstojí v reálném provozu. Vychytáváme případné chyby, které se dosud neprojevily. Napojujeme naše řešení na další systémy a aplikace, které využíváte.

Implementace

Nasazujeme řešení do ostrého provozu. Pečlivě sledujeme, zda všechno běží, jak má. Pomáháme vám s interním marketingem nového řešení, se zaškolením klíčových pracovníků a předáváme vycizelovanou dokumentaci, nezbytnou pro další rozvoj.

Provoz a údržba

Zajištujeme průběžnou údržbu a aktualizaci a implementujeme nové funkce, aby naše řešení vyhovovalo aktuálním potřebám vašich uživatelů.

Seeking full-service or specific expertise? Our know-how stands ready for your needs.

Customized solutions and services